Klikk her for å redigere tittel

KAREN WISLØFF GESTALTPSYKOTERAPEUT

VELKOMMEN! Gestaltterapi er ikke bare for mennesker med psykiske problemer,

det kan være så "enkelt" som at:

-  du trenger noen å prate med

-  du kjenner på ensomhet

-  du ønsker å utvikle forholdet til partner, barn, foreldre o.l

-  du er i sorg etter å ha mistet noen/ går gjennom samlivsbrudd 

-  du sliter med lav selvtillit/ selvbilde/ selvfølelse

-  du opplever avhengighet eller misbruk (alkohol, rus, mat, spill)

-  du lever med usikkerhet

-  du opplever utbrenthet/ stress

-  du har mistet jobben/ ønsker å utvikle deg i den jobben du har

-  du står foran nye/ viktige valg

-  du har et ønske om å få mere ut av livet ditt

FØLG MEG GJERNE PÅ FACEBOOK